Skip to content

Velkommen til mit univers af eventyrlig magi og spirituel livsstil

TAROTKORT - SYMBOLIK OG SELVREFLEKSION

TAROTKORT - SYMBOLIK OG SELVREFLEKSION

Brugen af tarotkort repræsenterer en flere hundrede år gammel tradition, hvor kortenes dybe symbolik og visdom kan give dig mulighed for selvrefleksion omkring dit livs store og små spørgsmål.

DYK NED I HISTORIEN

Brugen af tarotkort trækker tråde langt tilbage i tiden. Der er dog ikke enighed om, hvor tarotkort stammer fra. En legende fortæller, at tarotkortene blev skabt i det gamle Egypten af visdommens mestre. Kortene blev betragtet som en måde at bevare hemmelighederne om livets og universets mysterier. Ifølge legenden blev kortene senere overført til det gamle Rom og derefter til middelalderens Europa. I Europa blev kortene kendt som tarotkort og blev brugt som et redskab til at forstå og forudsige skæbnen. Man mener dog, at kortene først blev brugt som spillekort, hvor de blev trukket og spillet i forskellige lege og konkurrencer. Men efterhånden som tiden gik, begyndte folk at se dybere betydninger og symbolik i kortene, og de blev gradvist indarbejdet i divination (fremtidsspådom) og esoterisk praksis. Den esoteriske praksis omfattede viden, der var hemmelig og for særligt indviede. Kortene var nemlig ikke velansete af kirken, idet kortene spredte budskabet om, at vi hver især bærer Guds lys i os. Der er ingen dokumentation for ovennævnte legende. Nogle mener, at tarotkortene blev opfundet i Europa som kortspil, og andre mener, at de stammer fra sigøjnere. Selvom tarotkorts oprindelse forbliver et mysterium, så er brugen af tarotkort i dag vidt udbredt og rummer dyb symbolik til brug i forbindelse med selvrefleksion, selvindsigt, åndelig udforskning og forudsigelser om fremtiden.

Et af de mest kendte og populære tarotsæt i verden blev udgivet i 1909 og hedder Rider-Waite eller Rider-Waite-Smith. Sættet blev skabt som et samarbejdsprojekt mellem kunstneren Pamela Colman Smith og forfatteren og okkulisten Arthur Edward Waite med ønsket om at gøre tarotlæsning mere lettilgængelig for almindelige mennesker. Mange nyere tarotsæt tager udgangspunkt i Rider-Waite-Smith-sættets illustrationer og symboler blot med andre kunstneriske udtryk.

KORTENES SYMBOLIK

Symbolikken i tarotkort er kompleks og flerlaget, og kortene symboliserer en bred vifte af temaer, ideer og aspekter af den menneskelige erfaring. Nogle centrale symboler og temaer er fx arketyper, de fire elementer jord, ild, vand og luft, numerologi, farvesymboler, astrologi, historie, religion og mytologi. 

 

De fleste tarotsæt består af 78 kort, men der findes mange forskellige tarotsæt, og hvert sæt kan variere i antal kort, symbolik, kunststil og tolkninger. Trods kompleksiteten er der ikke nogen fast tolkning af kortene. Der er bøger og hjemmesider med tolkningsforslag, og her er det vigtigt at undersøge, hvilket sprog og hvilke tolkninger, der passer til, hvordan du ser og forstår dig selv. Når du trækker kort, så prøv at læse om kortenes betydning flere steder, så du får en bred fornemmelse af, hvad kortene kan indikere. Du kan også søge hjælp hos en erfaren tarotlæser. 

 

Overordnet symboliserer tarotkort de faser og overgangsperioder, vi mennesker gennemgår i løbet af livet. Kortene er opdelt i Den Store - og Den Lille Arkana.

I Den Store Arkana er der 22 kort kaldet Trumfer. Her finder man fx Narren, Kejseren, Eremitten, Solen og Universet. Trumferne har dyb symbolsk betydning og repræsenterer en transformerende rejse gennem livets store mysterier og begivenheder. De rummer bevægelsen fra vores uvidenhed og ubevidsthed om at være en del af noget større til at blive bevidst om den helhed, vi alle er en del af. Samlet set symboliserer Den Store Arkana en åndelig rejse eller en indsats for at forstå sig selv og sit ståsted i verden på et dybere niveau.

I Den Lille Arkana er der 56 kort. Der er fire kategorier; sværd, stave, bægre og mønter med tallene 1-10 (40 kort). De fire kategorier er en del af Den Lille Arkanas fire elementer: luft (sværd), ild (stave), vand (bægre) og jord (mønter). Kortene repræsenterer forskellige aspekter af livet og vores menneskelige erfaring. Det kan være vores arbejde, projekter, kommunikation, konflikter, forhold, følelser, økonomi, sundhed og materielle forhold.

Derudover er der i Den Lille Arkana 16 hofkort; konge, dronning, ridder og knægte, som hver især også knytter sig til enten sværd, stave, bægre eller mønter. De 16 hofkort kan have flere lag af betydning og deres tolkning afhænger af deres placering i en tarotspredning, de omgivende kort og den specifikke kontekst i læsningen. De kan repræsentere mennesker i ens liv, karaktertræk eller personlighedsegenskaber, eller de kan indikere bestemte situationer eller temaer, der er relevante for spørgsmålet, der undersøges.

Samlet kan man se det sådan, at hvis kortene til sammen symboliserer et skuespil, så er de 40 små kort skuespillets konflikt, de 16 hofkort er karaktererne i skuespillet, og trumferne er skuespillets udviklingspotentiale og moral.

BRUG AF KORTENE

Med en overordnet forståelse af det samlede tarotsæt er du klar til at stille spørgsmål til kortene. Det er ved at bruge kortene, at du lærer dem at kende. Du kan i princippet spørge om alt afhængigt af din intention og formålet med at bruge kortene. Her er nogle forslag til at stille effektive og meningsfulde spørgsmål:

Formuler gerne spørgsmål, der ikke kan besvares med et simpelt ja eller nej.
Åbne spørgsmål giver plads til mere nuancerede og dybdegående svar.
Vær klar og præcis i dine spørgsmål. Undgå at stille vage eller brede spørgsmål, da de kan føre til forvirrende svar.
Formuler spørgsmål positivt i stedet for negativt. I stedet for at spørge, hvordan du kan undgå fiasko, kan du spørge, hvordan du kan opnå succes.
Fokuser på spørgsmål, der handler om din egen handling, dine følelser og beslutninger. Tarot er bedst egnet til selvrefleksion og personlig udvikling.
Stil spørgsmål, der giver dig mulighed for at tage kontrol over din situation og træffe informerede beslutninger. For eksempel ”Hvordan kan jeg håndtere denne udfordring bedst muligt?”.
Spørg gerne om nuværende omstændigheder og mulige fremtidsscenarier. Tarot er ikke nødvendigvis en fremtidsudsigt, men det kan give dig indsigt i, hvordan din nuværende adfærd og beslutninger kan påvirke fremtiden.
Vær åben overfor svarene og hav tillid til din egen intuition og tolkning af kortene. Du behøver ikke altid søge efter specifikke svar. Nogle gange kan tarot give dig en bredere forståelse eller perspektiv på et spørgsmål.
Tænk over, hvorfor du stiller det pågældende spørgsmål. Hvad ønsker du at opnå eller forstå ved at bruge tarotkortene? Dette kan hjælpe med at formulere mere meningsfulde spørgsmål.

 

Her er nogle eksempler på spørgsmål, du kan stille, baseret på forskellige livsområder:

  • Hvordan kan jeg forbedre min karriere?
  • Hvordan kan jeg styrke mit forhold til min partner?
  • Hvordan kan jeg opnå større personlig vækst og selvaccept?
  • Hvad er de vigtigste udfordringer, jeg står overfor i øjeblikket?
  • Hvordan kan jeg håndtere min økonomiske situation bedre?
  • Hvordan kan jeg styrke min åndelige praksis og forbindelse?
Der er forskellige måder at trække og lægge kortene på. Når du trækker kort, kan du enten trække ét kort, eller du kan trække flere. Trækker du flere, kan du lægge dem forskelligt – dette kaldes spredningen. Du kan fx lægge Tre-korts spredning, Keltisk Kors eller Hesteskoen. Hver spredning er designet til at besvare bestemte typer af spørgsmål eller give indsigt i forskellige aspekter af livet. Du kan også vælge at lægge kortene på din helt egen måde, så længe du tydeligt definerer, hvad hvert kort skal fortælle om. Igen er det vigtigt at være åben og gå på opdagelse i kortenes muligheder. Læs om og prøv nogle forskellige spredninger og spørgsmål, så du lærer kortene at kende.

EN ÅBEN TILGANG

Der er meget at lære om tarotkort og brugen af dem, og denne oversigtsartikel er på ingen måde udtømmende. Tarotlæsning kræver øvelse og intuition. Ved at lærer forskellige spredninger og kortene at kende og ved eventuelt søge vejledning hos en erfaren tarotlæser, kan du over tid udvikle din egen forståelse af kortene og deres betydning. Husk, at tarotkort er en form for selvrefleksion og symbolsk kommunikation. Kortene i sig selv har ingen magiske kræfter, om end nogle mener, at de på forskellig vis afspejler eller videreformidler budskaber fra sjælen og den åndelige verden. Uanset hvad du tror, så kan tarotkort tjene som et kraftfuldt redskab til at udforske dine tanker, følelser og beslutninger på en dybere måde. Det er vigtigt at bevare en åben og fortolkende tilgang til tarot for at opnå maksimalt udbytte af denne praksis. Der er ingen endegyldige sandheder.

DINE PERSONLIGE TAROTKORT

Når du arbejder med tarotkort, er det vigtigt at finde kort, der appellerer til dig og føles gode for dig at bruge. Du kan vælge et sæt baseret på en kunststil, du kan lide, symbolikken eller andre personlige præferencer. Du kan sagtens have flere sæt, som du skifter imellem.

Du kan du se vores tarotkort, der tager udgangspunkt i Rider-Waite-Smith-sættet HER