Skip to content

Velkommen til mit univers af eventyrlig magi og spirituel livsstil

Taknemmelighed – om egenomsorg og tillid til livet

Taknemmelighed – om egenomsorg og tillid til livet

Taknemmelighed kan for nogen være et ladet ord med associationer til det mådeholdne og ydmyge; du må være taknemmelig for det liv, du er givet! Det er dog ikke den skyldige form for taknemmelighed, vi ønsker at fokusere på her, men den stemning og det perspektiv vi kan skabe indeni os selv som en døråbner til sundhed, fred og glæde. Det er taknemmelighed forstået som egenomsorg, idet det at have fokus på værdsættende tanker er godt for vores velbefindende. Og det er taknemmelighed forstået som en oprigtig glæde over at være i live, når vi kan se bag om livets udfordringer og læne os ind i tilliden til, at alt er, som det skal være.

 

Taknemmelighed som psykologisk vej til sundhed

Du kan starte med at spørge dig selv, hvad der gør dig glad. Og du kan spørge dig selv, om det, der glæder dig, får lov at fylde i dit liv, eller om det er skubbet ud på et sidespor, fordi du har travlt med alt muligt andet. Bruger du tid på at værdsætte det, du glædes over, nyder, fascineres af, elsker og holder af?

Når vi beskriver taknemmelighed som en praksis for egenomsorg, så er det, fordi det er selvkærligt at forholde sig til det gode i livet. Der er stor forskel på, hvordan vi har det, alt efter om vi tænker gode eller dårlige tanker. Og det er ikke kun psykisk – vores krops indre rytmer og biokemiske processer påvirkes af, hvordan vi forholder os til det, der sker omkring os. Gode tanker frigiver god kemi, og dårlige tanker frigiver kemi, der stresser kroppen. Vores tanker og følelser er således vigtige med- eller modspillere i alle kroppens processer og dermed vores generelle sundhed.

I psykoterapeutiske sammenhænge har det gennem mange år været et psykologisk redskab at arbejde med taknemmelighed fx ved dagligt at nedskrive, hvad man er taknemmelig for. Dette gøres for at fremme et positivt tankesæt og samtidig modvirke stressende og depressive tanker. Forskning viser, at der kan være god effekt heraf. Kontrollerede undersøgelser foretaget af den amerikanske psykolog, Robert A. Emmons, peger på, at der er mange fordele ved at praktisere taknemmelighed. Psykologisk opnås flere positive følelser, mere energi og bedre opmærksomhed. Fysisk ses færre negative, kropslige symptomer, bedre søvn og lavere blodtryk, og socialt oplever forsøgspersoner sig som mere hjælpsomme, mere forbundne med andre mennesker og mindre ensomme. I tråd hermed har Joe Dispenza, der er amerikansk forsker og forfatter, undersøgt sammenhænge mellem positive tanker/følelser og vores gener, hormoner, hjerterytme og hjerneaktivitet. Her har det blandt andet vist sig, at det at praktisere taknemmelighed har positiv effekt på immunforsvaret og er medvirkende til, at hjerte og hjerne arbejder mere harmonisk. Vores krop og sind bliver med andre ord mere modstandsdygtige, når vi fokuserer på det gode.

Med forskningen i ryggen kan vi med fordel gå på kærlig opdagelse i vores vanemæssige tankemønstre vi: Hvilke indre dialoger kører i hovedet. Fokuserer vi på det, vi ikke når og det, vi ikke har, eller glæder vi os over det, vi har, og hvad dagen bringer? Hæfter vi os ved skuffelser eller glæder? Og lykkes det os at træde nye stier i landskabet, når vi farer vild i de negative tanker? Vi kan ikke undgå de negative tanker, det er utopi – men vi kan med kompasset rettet mod det bedre lede os selv nye steder hen, hvor vi fokuserer på det, vi værdsætter. Vi skal blot øve os. Være nærværende med os selv. Det handler ikke om skyld, men om næring. Det handler ikke om fejl, men om indre guidning mod en mere selvkærlig og helende tankegang.

 

Tilliden til de gode tanker og de store sammenhænge

Hvis vi står et vanskeligt sted i livet, kan det være svært at forestille sig, hvor glæden og taknemmeligheden skal komme fra. Det kan se ud som om, der intet er at sætte pris på, og at alt er tabt. Men vi er nødt til at prøve. Gode tanker vokser ikke automatisk ud af de dårlige. Gode tanker kommer, fordi vi giver plads til dem, puster liv i dem og tror på dem.

Det kræver tillid og beslutsomhed at lade de mindre gode ting i livet være, som de er. Det er ikke sikkert, at vi kan finde noget positivt at sige om en aktuel, svær situation. Men i stedet for at slås med en situation, vi ikke kan ændre, kan vi rumme den og slutte fred med den i tilliden til, at alt overordnet set er, som det skal være. Og vi kan øve os i tillidsfuldt at flytte fokus væk fra udfordringen og mærke efter, hvordan det opleves at værdsætte nogle af de ting i livet, der fungerer og giver glæde; solens nærende stråler, den smukke blomst i haven, egetræets livgivende ilt, den daglige mad på bordet, en god vens omsorg eller et barns leg og glæde. De fleste af os har også tag over hovedet og en seng at sove i, ligesom alle, der læser dette, kan trække vejret. Gode ting, vi tager for givet, kan vi forstørre ved at fokusere på dem. På den måde kan vi lukke glæden ind og få følelsen af albuerum, og i stedet for en sammenpresset indre fornemmelse af frygt, sorg eller begrænsning, kan vi med en åbenhed for det større perspektiv skabe plads til at trække vejret. Det hele skal nok gå. Alt ordner sig. Vi opdager, at vi godt kan værdsætte ting i vores tilværelse, samtidig med at noget er svært, og at det gør os godt.

Vi har et valg, uanset hvor i livet vi befinder os, og uanset hvilke udfordringer vi står med. Ingen siger, at det er nemt – vi vil falde igen og igen og starte forfra – men vi kan prøve at se, hvad der sker, hvis vi dagligt tager vores tanker og følelser alvorligt, ser dem som budbringere, og som vigtige for vores livskvalitet. Tager kærligt hånd om dem, lytter, mærker og rækker ud efter tanker, der lindrer og giver plads. Med tiden skabes positive ringe i vandet, og det bliver lettere at lukke lyset og glæden ind.

 

Konkrete taknemmelighedsøvelser

Øvelse gør som bekendt mester, og det gælder også her. Det er en træningssag at rette opmærksomheden nye steder hen og tage kærligt hånd om sine tanker og følelser. Leg med det. Prøv igen og igen. Lad de negative tanker være der og se samtidig, om du kan finde andre tanker, der føles lidt bedre. Det gør en forskel!

Mangler du inspiration til at arbejde med taknemmelighed, er det at føre dagbog et godt sted at starte. Her kan du dagligt nedskrive, hvad du er glad og/eller taknemmelig for, fx Jeg er taknemmelig for, at jeg har sovet godt i nat, jeg værdsætter samtalen med min mor, eller jeg glæder mig over blomsterne i min have. Hvis det er svært, kan du i stedet bruge formuleringen Jeg ønsker at være taknemmelig for at…. Ved at ønske at være taknemmelig kan du sætte en intention for dig selv om at ville de nærende tanker, uden at du går imod dine følelser, hvis du endnu ikke kan mærke taknemmeligheden. Det er bedst, når der er overensstemmelse mellem det, du tænker/skriver, og det du føler.

Du kan også at lave lister med alt, hvad du elsker eller synes om – lad blot pennen danse over papiret uden at tænke for meget og nyd følelsen af den positive energi i alt, hvad du værdsætter og holder af: Jeg elsker at danse, jeg elsker, når solen skinner, jeg elsker at spise sushi, jeg elsker følelsen af glæde, jeg elsker at ligge i min seng, jeg elsker godt samarbejde, jeg elsker følelsen af flow, jeg elsker at bade i havet, jeg elsker, når himlen er blå, jeg elsker flødekager, jeg elsker musik, jeg elsker duften af nyslået græs, jeg elsker….

En tredje måde at arbejde med taknemmelighed er i meditation. Prøv at lukke øjnene, fokuser på noget, du er taknemmelig for/elsker/holder af, mærk de gode følelser i hjertet og forestil dig, at du trækker vejret ind og ud gennem hjertet sammen med de gode følelser – lad hvert åndedrag udvide følelserne. Sid stille med dette fokus i 5-10 minutter og mærk, hvad der sker indeni.

Hvis du har brug for yderligere inspiration eller vejledning, kan du bruge en taknemmelighedsdagbog med fortrykte refleksioner, der kan hjælpe dig til at udforske og arbejde med dine tanker og følelser. Du kan se vores taknemmelighedsdagbog HER

 

Beautiful days do not come to you. You must walk towards them. Rumi (1207-1273)

 

Hvis denne artikel har gjort dig nysgerrig, kan du læse videre her:

Dispenza J 2017. Placeboeffekten. Helbred dig selv med sindets kraft. København: Borgens Forlag, Gyldendal A/S.
Emmons R A 2013. Gratitude Works! A 21-day program for creating emotional prosperity. Jossey-Bass Inc. U.S.